Berita

Category

PENJANA HRDF adalah inisiatif program latihan untuk menjana peluang pekerjaan dan latihan pada era COVID-19 di Malaysia. Inisiatif kerajaan, melalui PENJANA, menekankan latihan dari segi penguasaan dan peningkatan kemahiran rakyat Malaysia untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan atau individu yang menganggur.  Usaha ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi. HRDF, melalui rakan-rakan yang berkelayakan, bertujuan...
Kota Damansara – SEGi University & Colleges (SEGi) baru-baru ini bangga meraikan enam (6) pengiktirafan dari Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Malaysia untuk tahun penilaian 2018/2019, iaitu:     Penarafan 5 bintang SETARA 2018/2019 untuk Universiti SEGi dalam kategori Emerging University (penubuhan IPT 15 tahun atau kurang);  Penafaran 6 bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Subang Jaya dalam kategori kolej bersaiz besar (enrolmen pelajar lebih daripada 2,000 orang);  Penafaran 6 bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Kota Damansara dalam kategori kolej bersaiz sederhana (enrolmen pelajar antara 601 – 1,999 orang);   Penafaran 6 bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Pulau Pinang dalam kategori kolej bersaiz sederhana (enrolmen pelajar antara 601 – 1,999 orang);   Penafaran 6 bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Sarawak dalam kategori kolej bersaiz kecil (enrolmen pelajar kurang daripada 600 orang).   Penafaran 5-bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Kuala Lumpur dalam kategori kolej bersaiz besar (enrolmen pelajar lebih daripada 2,000 orang);     Selain itu, SEGi muncul dalam peringkat 45% teratas...
Profesor Madya Dr. Rebecca Wong Shin Yee, Profesor Madya Fisiologi dan Ketua Sains Praklinikal, Fakulti Perubatan SEGi University telah berjaya disenarai pendek sebagai 2% Saintis Terkemuka di Dunia oleh Standford University pada Oktober 2020 lalu. Senarai ini merupakan 2% saintis yang terkemuka di dunia dari pelbagai bidang.   (Sumber: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918 ; https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2)    “SEGi amat berbangga oleh kerana salah seorang ahli akademik terhomat dari institusi ini tersenarai di dalam 2% Saintis Terkemuka di Dunia oleh Stanford...
1 6 7 8

Articles & News

Arkib