Pelajar-pelajar SEGi telah menunjukkan kecemerlangan mereka dalam Olimpiad Biologi British

Pada 1 Mac 2023, dari jam 12:30 petang hingga 3 petang, Makmal Komputer SCSJ di Universiti SEGi menjadi saksi kepada satu acara menarik yang mengumpulkan pelajar-pelajar dengan minat bersama dalam bidang biologi. Acara ini tidak lain adalah pertandingan atas talian Olimpiad Biologi British (BBO), sebuah platform yang direka bukan hanya untuk menguji pengetahuan tetapi juga untuk membudayakan minat mendalam dalam subjek tersebut.

Objektif pertandingan BBO adalah jelas, dan pelajar-pelajar menerimanya dengan sepenuh hati:

Menanam Minat dalam Biologi: Salah satu tujuan utama pertandingan BBO adalah untuk menyala dan membudayakan minat yang kukuh dalam biologi di kalangan pelajar. Acara ini bertujuan untuk menginspirasi rasa ingin tahu dan kasih sayang terhadap subjek ini, mengubah biologi dari satu usaha akademik biasa menjadi hasrat sepanjang hayat. Pelajar-pelajar dengan bersemangat merangkul peluang ini untuk merenung dunia menarik biologi, menjelajahi kerumitannya dan keajaibannya.

Menyediakan Pengalaman Pembelajaran yang Menyenangkan: Pertandingan BBO menyediakan platform unik dan menyeronokkan bagi pelajar-pelajar untuk tidak hanya memperlihatkan pengetahuan mereka tetapi juga menguji pengetahuan itu dengan cara yang menyeronokkan dan interaktif. Pembelajaran melalui keseronokan seringkali merupakan bentuk pendidikan yang paling berkesan. Ia menggalakkan pelajar untuk meneroka lebih jauh daripada buku teks, melibatkan pemikiran kritis, dan membangunkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek ini. Pelajar-pelajar mengambil bahagian secara aktif dalam acara ini, menikmati peluang untuk belajar melalui pengalaman berpraktikal.

Menawarkan Perwakilan Antarabangsa: Di samping aspek pertumbuhan akademik dan peribadi, pertandingan BBO menawarkan peluang luar biasa kepada pelajar-pelajar untuk mewakili UK dan SEGi di Olimpiad Biologi Antarabangsa. Peluang ini adalah bukti pengiktirafan terhadap keupayaan pelajar-pelajar dan potensi mereka untuk cemerlang di peringkat global.

Pelajar-pelajar mendekati pertandingan BBO ini dengan penuh semangat dan tekad. Mereka mengambil bahagian secara aktif dalam pertandingan, menikmati peluang untuk menguji pengetahuan dan kemahiran mereka. Dengan menangani soalan-soalan dan skenario yang dikemukakan kepada mereka, mereka menunjukkan komitmen mereka terhadap subjek dan keinginan untuk berjaya.

Setelah menyelesaikan pertandingan BBO dengan jayanya, pelajar-pelajar menerima sijil penyertaan, mengiktiraf dedikasi mereka dan kemampuan mereka untuk menangani cabaran yang diberikan oleh acara ini. Sijil-sijil ini bukan hanya merupakan simbol pencapaian tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk usaha masa depan mereka dalam bidang biologi.

Pertandingan BBO, yang dianjurkan oleh jawatankuasa Pertandingan Biologi UK dan diuruskan oleh Royal Society of Biology, memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pelajar-pelajar. Ia melangkaui ujian pengetahuan semata-mata; ia menyinari minat dalam biologi dan menawarkan platform kepada pelajar-pelajar untuk meneroka, belajar, dan berkembang. Acara ini adalah bukti akan nilai pengalaman pembelajaran yang melibatkan dan interaktif serta potensi pelajar-pelajar untuk cemerlang bukan sahaja di peringkat kebangsaan tetapi juga di pentas antarabangsa. Hari itu, biologi menjadi hidup, memberi inspirasi kepada minda muda untuk memulakan perjalanan sepanjang hayat dalam penjelajahan dan penemuan.

Spread the love