Industri

Selamat Datang

SEGi menyediakan pelbagai faedah kepada sektor perniagaan seperti latihan dan pendidikan yang berkaitan dengan industri, akses mudah ke rangkaian penyelidikan serta memberikan penyelesaian teknikal, dan graduan yang bersedia menghadapi dunia bekerja.

Pelajar, penyelidik, dan ahli akademik kami berdedikasi dan berupaya mengendalikan projek mencabar yang mendorong kepada perubahan keperluan masyarakat.

Pusat Kecemerlangan

Kami menerajui keperluan dalam inovasi serta membina kepakaran dalam sektor industri teras.

Rakan Akademik & Industri

Memperluas pendidikan, penyelidikan dan pengantarabangsaan.

Rakan Korporat

Mempersiapkan anda untuk menembusi pasaran kerja dan latihan industri.