Rakan Akademik & Industri

Rakan Akademik & Industri

SEGi bekerjasama dengan banyak organisasi tempatan, kebangsaan, dan antarabangsa terkemuka untuk mendorong penerokaan lebih jauh.

Selain mencipta pengalaman transformatif untuk pelajar kami, kami menerapkan penambahbaikan berterusan terhadap program kami, dan terus mengembangkan hubungan baru dengan rakan industri kami untuk memastikan graduan kami berkebolehpasaran tinggi.

Senarai Badan Profesional

Persatuan Akauntan Bertauliah

Sebagai salah satu badan perakaunan antarabangsa terbesar dan berkembang pesat, ACCA – Association of Chartered Certified Accountants mempunyai lebih daripada 700,000 pelajar dan ahli di lebih 170 negara di seluruh dunia.

Komited untuk memberikan peluang profesional yang berkualiti untuk kerjaya mereka, ACCA juga mempromosikan standard etika tertinggi, bekerja untuk kepentingan umum, sekalius menjadi pemain terkemuka di peringkat global dan nasional, dalam profesion dengan pengetahuan dan kemahiran abad ke-21.

Reputasi ACCA didasarkan pada hampir 100 tahun menyediakan kelayakan perakaunan dan kewangan. Dilengkapi dengan pemikiran moden, yang disokong oleh keahlian muda dan dinamik. Programnya dirancang untuk memenuhi keperluan akauntan, profesional kewangan, dan profesional bukan kewangan dengan tanggungjawab kewangan – di setiap peringkat kerjaya mereka.

Di Malaysia, Kumpulan SEGi bangga dengan kerjasama bersama pihak ACCA, di mana pelajar akauntan berpeluang memperoleh kelayakan profesional mereka.

Layari www.accaglobal.com.my untuk maklumat lebih lanjut.

Institut Akauntan Berkanun di England dan Wales (ICAEW)

Institut Akauntan Berkanun di England dan Wales (ICAEW) adalah badan perakaunan profesional terbesar di dunia di benua Eropah. Sebagai badan perakaunan profesional bertaraf dunia, ICAEW memberikan sokongan kepemimpinan dan praktikal kepada lebih 147,000 anggota di 165 negara, yang bekerja dengan pihak kerajaan, pengawal selia, dan industri untuk memberikan standard tertinggi.

ICAEW memberikan pengetahuan dan panduan kepada anggotanya berdasarkan standard etika dan teknikal tertinggi. Mereka membentuk pendapat, pemahaman, dan penyampaian untuk memastikan standard tertinggi dalam perniagaan dan kepentingan umum.

ICAEW memberikan kelayakan berikut, antara lain, yang diiktiraf di seluruh dunia:

Kelayakan ACA

Sijil dalam Kewangan, Perakaunan, dan Perniagaan (CFAB)

Kelayakan ICAEW ACA diiktiraf secara global sebagai salah satu kelayakan perniagaan berasaskan kewangan yang paling bernilai yang ada, dan bukan hanya kelayakan perakaunan profesional utama. Ini adalah pasport untuk dunia perniagaan di mana lulusan ICAEW dengan pengalaman praktikal yang diluluskan serta relevan dapat bertindak sebagai Akauntan Berkanun, sama ada di dalam dan di luar negara; atau boleh memilih untuk melangkah masuk ke industri dan perdagangan, ataupun menyertai Sektor Awam.

Layari www.icaew.com untuk maklumat lebih lanjut

Institusi Jurutera Malaysia (IEM)

Ditubuhkan pada tahun 1959, Institusi Jurutera Malaysia (IEM) adalah sebuah badan yang ditubuhkan untuk mempromosikan dan memajukan sains dan profesion kejuruteraan dalam mana-mana disiplin, dan untuk memudahkan pertukaran maklumat dan idea yang berkaitan dengan kejuruteraan.

Keanggotaan Institusi kini sekitar 30,000, dan kadar pertumbuhannya sekitar 10% setahun menjadikannya salah satu organisasi profesional terbesar di negara ini. Untuk memenuhi keperluan anggotanya, IEM mempunyai 8 Jawatankuasa Tetap untuk menjalankan fungsi pentadbiran Institusi yang berbeza.

Untuk menyokong keperluan bidang kejuruteraan di pelbagai disiplin, terdapat 16 Bahagian Teknikal dan 4 Kumpulan Kepentingan Khas untuk menjaga dan mengatur aktiviti untuk pelbagai disiplin ilmu. Terdapat juga Bahagian Jurutera Muda dan Bahagian Jurutera Wanita yang memberikan eksklusiviti untuk anggota muda dan jurutera wanita masing-masing.

Layari www.myiem.org.my untuk maklumat lebih lanjut.

Majlis Perundingan Perdagangan Elektronik Antarabangsa (EC-Council)

Majlis Perundingan Perdagangan Elektronik Antarabangsa (EC-Council) adalah organisasi profesional yang ditubuhkan di Amerika Syarikat, dengan ibu pejabat di Albuquerque, New Mexico menjadi tuan rumah kepada ahli dan sekutu di seluruh dunia.

Dengan anggaran 1.4 Billion* pengguna Internet di seluruh dunia dan 104 Juta* nama domain, terdapat peningkatan besar permintaan profesional yang berkemahiran tinggi. Sehubungan dengan itu, EC-Council menawarkan beberapa pilihan dan latihan profesional dalam Perdagangan Elektronik untuk mempelajari pelbagai kemahiran standard industri e-Perniagaan. Program pensijilan e-perniagaan dari EC-Council menggabungkan latihan perniagaan dan teknikal untuk memberikan latar belakang pendidikan kukuh yang diperlukan untuk membina e-perniagaan yang berjaya.

Program pensijilan e-Perniagaan EC-Council dibina berdasarkan teknik e-perniagaan yang terbukti, seperti standard terbuka, skalabilitas, ketersediaan, dan keselamatan. Program EC-Council berasaskan vendor-netral yang berkinerja dan berskala untuk menyesuaikan diri dengan semua jenis sistem, yang bertujuan untuk mengembangkan aplikasi bebas sempadan untuk profesional EC-Commerce.

Layari www.eccouncil.org untuk maklumat lebih lanjut.

Montessori Center International (MCI)

Montessori Center International (MCI) adalah sebuah kolej latihan guru Montessori yang mapan, yang terletak di tengah-tengah West End London.

MCI berdedikasi untuk memberikan latihan yang sangat baik kepada semua orang yang ingin bekerja dalam bidang penjagaan kanak=kanak dalam menggunakan kaedah pendidikan Montessori. MCI menawarkan pelbagai pilihan pengajian, sama ada sepenuh masa, sambilan, atau belajar secara jarak jauh dari London College. Kursus Awal Kanak-kanak dan Bayi membawa kepada Diploma Montessori yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MCI bertindak sebagai badan pemberian penghargaan kepada pusat-pusat di UK dan Luar Negara yang menyampaikan kursus Awal Kanak-Kanak secara sambilan bagi pihak MCI.

Kursus Pendidikan Awal Kanak-kanak SEGi College dijalankan dengan kerjasama MCI. Di mana sahaja anda memilih untuk belajar, kursus kami mengikuti kurikulum yang sama dan memberikan asas yang kukuh dalam falsafah dan kaedah Montessori, dan merangkumi setiap aspek penjagaan kanak-kanak.

Pelajar didedahkan bagaimana untuk memberi peluang pendidikan dalam tempoh sensitif kanak-kanak untuk belajar. Semua kelas akademik disokong oleh ahli akademik, pensyarah, dan kakitangan pentadbiran kami.

Layari www.montessori.org.uk untuk maklumat lebih lanjut.

Majlis Perancangan Kewangan Malaysia (MFPC)

MFPC adalah badan bebas yang ditubuhkan dengan objektif untuk mempromosikan pembangunan dan peningkatan profesion perancangan kewangan di seluruh negara.

MFPC menyediakan satu set Standard Amalan Terbaik dan Kod Etika yang terus berkembang yang mesti dipatuhi oleh Perancang Kewangan Berdaftar (RFP) dan RFP Syariah. Keperluan ini bertujuan untuk memastikan bahawa masyarakat akan menerima kualiti perkhidmatan perancangan kewangan yang tertinggi. MFPC didaftarkan pada 10 Mac 2004 di bawah Akta Pertubuhan, 1996.

Program RFP dan RFP Syariah diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia masing-masing sebagai kelayakan yang diluluskan untuk Lesen Penasihat Kewangan dan Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal.

Lawati www.mfpc.org.my untuk maklumat lebih lanjut.

Institut Perhotelan

Institut Perhotelan adalah badan profesional untuk pengurus dan bakal pengurus yang bekerja dan belajar di industri perhotelan dan pelancongan. Ia mempunyai anggota yang bekerja di setiap sektor industri dan di lebih dari 100 negara di seluruh dunia.

Tujuan utama mereka adalah untuk mempromosikan profesionalisme dan pembelajaran sepanjang hayat. Ini dicapai melalui hubungan dengan tenaga pengajar perhotelan di seluruh dunia, melalui pengetahuannya yang komprehensif, sumber perpustakaan, dan melalui program acara perkembangan profesional.

Sebagai badan penganugerahan, Institut ini menawarkan satu set kelayakan pengurusan terkemuka industri yang unik. Ia juga menawarkan perkhidmatan akreditasi dan sokongan untuk menyokong semua anggota di setiap peringkat kerjaya mereka dan membantu mereka mencapai potensi sepenuhnya. Setiap bahagian industri luas kami disokong oleh; pengurus, pelajar, pendidik, dan pembekal.

Ditubuhkan pada tahun 1938, badan profesional ini dikendalikan sebagai badan amal pendidikan yang sumbernya merangkumi penerbitan, panduan pengurusan, dan penyelidikan, termasuk industri dan disiplin pengurusan kami yang lain.

Layari www.instituteofhospitality.org untuk maklumat lebih lanjut.

Malaysian Food & Beverage Executives Association (MFBEA)

Persatuan Eksekutif Makanan & Minuman Malaysia (MFBEA) ditubuhkan pada tahun 1988 di Kuala Lumpur, dan lebih dikenali sebagai MFBEA. Matlamat utama persatuan ini adalah untuk mewakili kepentingan profesional F&B yang tergolong dalam industri hospitaliti Malaysia.

MFBEA berusaha untuk meningkatkan standard serta dan imej industri makanan dan minuman bersama dengan pihak berkepentingan yang menjadi sebahagian daripadanya. Misi utama persatuan adalah untuk menyediakan sumber dan ahli persatuan dalam memenuhi kejayaan mereka serta memberikan perkhidmatan inovatif.

Dengan memegang kepada falsafah ‘The Power of Many,’ MFBEA percaya bahawa setiap sumbangan setiap anggota penting terhadap penulisan kisah kejayaannya. Persatuan ini menegaskan bahawa walaupun peranan setiap anggota adalah unik, ia tetap mewujudkan satu suara dalam setiap perkara.

MFBEA mengakui peranan persekitaran perniagaan global dan serantau mampu mendorong kepada peningkatan dan perkembangan teknikal, inovasi, dan kerjasama agar anggota persatuan dapat memperoleh manfaat maksimum daripadanya sekaligus merapatkan jurang antara pelbagai afiliasinya. Manfaat yang ditawarkan oleh MFBEA akan membantu anggotanya untuk terus maju secara bersepadu.

Lembaga Jurutera Malaysia (BEM)

Peranan utama BEM adalah untuk memudahkan proses pendaftaran jurutera dan mengatur tingkah laku profesional dan amalan jurutera berdaftar untuk menjaga keselamatan dan kepentingan orang ramai. BEM melalui Majlis Akreditasi Kejuruteraan (EAC) menjalankan akreditasi program ijazah kejuruteraan yang ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi di Malaysia.

Akreditasi dilakukan melalui panel penilaian (dari akademik dan industri ) yang anggotanya dilantik oleh EAC. Panel akreditasi akan mengunjungi institusi untuk menilai kurikulum, kemudahan, dan sistem pengurusan kualiti. Panel juga akan mengadakan dialog dengan staf pengurusan, akademik dan sokongan, pelajar, dan pihak industri.

Tempoh akreditasi penuh adalah selama lima tahun, selepas itu ia mesti diperbaharui semula. Sekiranya terdapat kekurangan dalam memenuhi syarat akreditasi, program ini dapat diberikan akreditasi untuk jangka waktu kurang dari lima tahun di mana fakulti harus mengambil langkah pembetulan yang diperlukan.

Sebelum pelaksanaan program kejuruteraan baru institusi pengajian tinggi hendaklah mendapat persetujuan daripada pihak berkuasa yang berkenaan. Pihak berkuasa biasanya memerlukan dokumen sokongan dari EAC. BEM melalui EAC, secara umum, menggunakan sebagai panduan senarai program ijazah akreditasi yang membawa kepada Professional / Chartered Engineer oleh organisasi akreditasi negara di mana ijazah dikeluarkan.

Layari www.bem.org.my untuk maklumat lebih lanjut.

The City and Guilds

Ditubuhkan pada tahun 1878, The City and Guilds of London Institute ditubuhkan oleh Corporation of the London dan 16 syarikat livery (the Guilds), untuk melindungi dan mempromosikan standard pendidikan teknikal. Ia kini merupakan badan penganugerahan vokasional terkemuka di UK, menawarkan lebih daripada 500 kelayakan di dalam 28 sektor industri.

Bersama dengan ILM, Kineo, The Oxford Group, Digitalme, dan Gen2, C&G dapat menyediakan rangkaian produk dan perkhidmatan yang membantu dalam mencapai potensi mereka melalui pembelajaran berasaskan pengalaman sebenar. Tujuan Kumpulan adalah sama hari ini seperti 140 tahun yang lalu – untuk membantu pelajar, organisasi dan ekonomi mengembangkan kemahiran mereka untuk berkembang.

C&G menjangkakan perubahan keperluan pelajar dan organisasi, merangkul teknologi dan pendekatan baru untuk belajar, dan bekerjasama dengan rakan industri yang berpikiran sama untuk meningkatkan kemahiran yang diperlukan oleh industri di seluruh dunia. Oleh itu, semua program dan perkhidmatannya telah dirancang untuk mengenali kemahiran penting di tempat kerja, dari kelayakan yang berkaitan dengan pekerjaan hingga magang, akreditasi dan penilaian.

City & Guilds beroperasi di sekitar 100 negara, melalui 8,500 pusat di seluruh dunia dari kolej, penyedia latihan, dan perniagaan.

Layari www.cityandguilds.com untuk maklumat lebih lanjut.

Senarai Rakan Teknologi

Microsoft Imagine Academy

Microsoft Imagine Academy menyediakan pendidikan, kemahiran dan pensijilan teknologi yang diiktiraf oleh industri untuk para pelajar. Ia bertujuan bagi menyediakan kurikulum dan sumber terkini untuk melatih dan mempersiapkan pelajar dan pendidik mengenai produk dan teknologi Microsoft.

Pelajar berpeluang memperoleh kemahiran terkini serta membantu mereka berjaya dalam menceburi ekonomi global yang semakin digital di empat bidang ini:

  • Sains Komputer
  • Teknologi Maklumat
  • Sains Data
  • Produktiviti

Dengan Microsoft Imagine Academy, pelajar memperoleh sijil dan kemahiran diiktiraf oleh industri. Dengan memperoleh sijil Microsoft, pelajar berpeluang membuktikan kemahiran mereka tentang teknologi terkini serta mendapat pengiktirafan di kalangan rakan sebaya dan majikan di pasaran pekerjaan yang kompetitif.

Layari www.microsoft.com/en-us/education/imagine-academy/ untuk maklumat lebih lanjut.

Program Pembangunan Tenaga Kerja Oracle (WDP)

Program Pembangunan Tenaga Kerja Oracle (WDP) membantu institusi pendidikan di seluruh dunia mempersiapkan generasi baru pakar IT untuk memasuki tenaga kerja dengan kemahiran Oracle yang mempunyai permintaan tinggi.

SEGi menawarkan latihan Oracle sebagai sebahagian daripada program sijil, diploma, dan / atau ijazah anda yang sedia ada, dan pelajar dapat mempelajari kemahiran pekerjaan relevan dan diperlukan untuk persekitaran kerja yang semakin kompetitif.

Oracle bukan hanya mengenai pangkalan data atau teknologi Java. Ia menawarkan kemudahan aplikasi cloud, perkhidmatan platform, dan sistem kejuruteraan yang komprehensif dan bersepadu. Ini bermaksud bahawa terdapat pelbagai teknologi untuk dipelajari dan kursus untuk dipilih.

Semakin banyak yang anda pelajari dan semakin banyak pensijilan Oracle yang anda capai, semakin banyak pilihan yang perlu anda gunakan untuk 420,000+ pelanggan Oracle, termasuk 100 dari Fortune 100 yang mempunyai kedudukan di pelbagai industri di lebih dari 145 negara.

Layari workforce.oracle.com untuk maklumat lebih lanjut

Program Pembangun iOS

Dengan Makmal Mac yang baru, pelajar SEGi bersedia mencipta, meguji, dan mengenalpasti serta memperbetulkan aplikasi untuk produk Apple. Program Pembangun iOS membolehkan pelajar menempatkan aplikasi mereka di App Store.

Dengan menyertai Program pembangun iOS, murid dapat mula mengembangkan aplikasi di Platform Apple menggunakan alat dan sumber yang ada untuk menjadikan ia lebih maju. Selain itu, mereka diberi akses ke sumber yang diperlukan untuk mengkonfigurasi dan menguji aplikasi, dan untuk membina aplikasi yang baru dan sentiasa di kemas kini.

Dengan memanfaatkan set kerangka kerja yang komprehensif, pelajar dapat menerapkan kemampuan aplikasi lanjutan, serta kebebasan untuk membuat aplikasi inovatif yang dapat diberikan kepada pengguna di seluruh dunia.

Layari developer.apple.com/programs/ untuk maklumat lebih lanjut

Pusat Latihan Sah Autodesk (ATC)

Program Autodesk Authorized Training Center (ATC) adalah rangkaian global penyedia latihan profesional yang menawarkan pelbagai sumber pembelajaran. Dapatkan kemahiran dan maklumat terkini mengenai perisian Autodesk. Anda juga berpeluang memperoleh pendidikan berterusan sambil membina set alatan anda tersendiri. Tingkatkan kemahiran anda mengenai produk Autodesk, dan pastikan anda mendapat pulangan terbaik untuk pelaburan perisian anda.

Tenaga pengajar SEGi merupakan dari pelbagai bidang. Ramai di antara mereka yang memiliki latar belakang dalam seni bina, reka bentuk, penggubalan, kerajaan, atau kejuruteraan. Dengan memanfaatkan sepenuhnya perisian latihan Autodesk, tenaga pengajar kami dapat terus meningkatkan kemahiran mereka dengan mengemaskini produk dari Autodesk. Sekiranya anda mengikuti kelas ATC di kampus SEGi, pengalaman latihan ini akan menjadi yang terbaik untuk kemahiran diri anda.

SEGi mendedahkan pelbagai produk dari Autodesk untuk pengguna di semua peringkat dengan keluaran perisian terkini. Latihan secara langsung dan pengalaman sebenar dalam kelas dapat memperkukuhkan apa yang anda pelajari. Tenaga pengajar kami berpengetahuan luas dalam menggunakan projek sampel dan memberikan latihan yang berorientasikani praktikal dan pengalaman sebenar. Kami di SEGi dapat membantu anda mempersiapkan Persijilan Autodesk. Antara kajian profesional yang ditawarkan termasuk AutoCAD dan Autodesk Inventor.

Layari www.autodesk.com untuk maklumat lebih lanjut.