Mac 23, 2021

Day

Kota Damansara – SEGi University & Colleges (SEGi) baru-baru ini bangga meraikan enam (6) pengiktirafan dari Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Malaysia untuk tahun penilaian 2018/2019, iaitu:     Penarafan 5 bintang SETARA 2018/2019 untuk Universiti SEGi dalam kategori Emerging University (penubuhan IPT 15 tahun atau kurang);  Penafaran 6 bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Subang Jaya dalam kategori kolej bersaiz besar (enrolmen pelajar lebih daripada 2,000 orang);  Penafaran 6 bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Kota Damansara dalam kategori kolej bersaiz sederhana (enrolmen pelajar antara 601 – 1,999 orang);   Penafaran 6 bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Pulau Pinang dalam kategori kolej bersaiz sederhana (enrolmen pelajar antara 601 – 1,999 orang);   Penafaran 6 bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Sarawak dalam kategori kolej bersaiz kecil (enrolmen pelajar kurang daripada 600 orang).   Penafaran 5-bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Kuala Lumpur dalam kategori kolej bersaiz besar (enrolmen pelajar lebih daripada 2,000 orang);     Selain itu, SEGi muncul dalam peringkat 45% teratas...

Articles & News

Arkib