Ogos 11, 2023

Day

Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan penting dalam melahirkan masyarakat yang prihatin, berkebolehan dan bertanggungjawab di masa akan datang. Ini adalah masa yang kritikal di mana asas-asas penting seperti kemahiran kognitif, emosi, sosial, dan motor boleh dibentuk dengan cara yang positif. Dr. Connie Shin dari Universiti Malaysia Sabah (UMS), seorang pakar dalam bidang ini, telah menyediakan...
Dalam usaha terbaru, Kolej SEGi Sarawak telah membuktikan komitmen mereka melalui pembelajaran yang holistik di mana pelajar-pelajar dapat menyelami pencegahan penyakit melalui pencegahan terhadap rangkain jangkitan. Kolej SEGi Sarawak menyediakan aplikasi praktikal melalui platform yang intelektual dengan konsep pendekatan dinamik secara praktikal. Pendekatan pembelajaran dinamik ini dapat memperkayakan pemahaman pelajar dan melengkapi mereka dengan kemahiran...

Articles & News

Arkib