Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranang penting dalam melahirkan modal insan

Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan penting dalam melahirkan masyarakat yang prihatin, berkebolehan dan bertanggungjawab di masa akan datang. Ini adalah masa yang kritikal di mana asas-asas penting seperti kemahiran kognitif, emosi, sosial, dan motor boleh dibentuk dengan cara yang positif. Dr. Connie Shin dari Universiti Malaysia Sabah (UMS), seorang pakar dalam bidang ini, telah menyediakan pandangan berharga mengenai kepentingan dan aspek-aspek utama dalam pendidikan awal kanak-kanak kepada para pelajar di Kolej SEGi Sarawak. Kunjungan baru-baru ini oleh Dr. Connie dengan tujuan yang penting – untuk menilai kualiti program Diploma dan Ijazah dalam pendidikan kanak-kanak awal di Kolej SEGi Sarawak. Usaha bersama ini mencerminkan komitmen Kolej SEGi Sarawak dalam keunggulan dalam Pendidikan.

Kunjungan ini merangkumi proses penilaian yang komprehensif yang melibatkan pemerhatian kelas yang sedang berlangsung, kajian teliti bahan kursus, dan perbincangan yang mendalam dengan ahli fakulti serta pelajar. Tujuannya adalah untuk menilai keberkesanan dan relevansi program akademik serta mengumpulkan maklum balas yang membina untuk mengarahkan peningkatan pada masa depan. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mengukur sejauh mana keberkesanan dan relevansi program-program akademik, serta untuk mengumpulkan maklum balas yang konstruktif untuk penambahbaikan.

Dr. Connie telah meneliti pelbagai aspek program diploma dan ijazah secara menyeluruh terhadap silibus kursus, pemerhatian langsung terhadap kaedah pengajaran di dalam kelas, serta temu-ramah dengan pelajar untuk memahami perspektif mereka terhadap penglibatan dalam kurikulum. Selain itu, pertukaran pendapat dengan ahli fakulti telah memahami metodologi pengajaran dan pandangan mereka terhadap perjalanan pembelajaran pelajar.

Maklum balas daripada proses penilaian luar ini memberi impak yang sangat besar bagi Kolej SEGi Sarawak. Ia merupakan panduan penting untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualiti penawaran akademik pada tahun-tahun yang akan datang. Dr. Connie mencadangkan beberapa alat penting dalam membentuk programmenjadi lebih selaras dengan keperluan pelajar dan tuntutan yang berkembang dalam landskap pendidikan.

Dengan memastikan bahawa program-program akademik mematuhi standard yang tertinggi, program Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kolej SEGi Sarawak bersedia untuk melengkapi pelajar-pelajarnya dengan pendidikan terbaik. Komitmen terhadap keistimewaan ini jelas melalui peningkatan berterusan dengan tidak hanya memperkaya pengalaman pendidikan pelajar, tetapi juga mendorong mereka untuk membentuk kejayaan dalam pengajian dan kerjaya masa depan dalam pendidikan awal kanak-kanak.

 

Spread the love