Peluang baru untuk meningkatkan harga diri anda secara maya

Kolej SEGi Subang Jaya telah menagadakan webinar yang merangsang pemikiran dengan lancar menggabungkan bidang persepsi dan reality secara maya bertajuk ‘Ahli Psikologi: Boleh Baca Minda? Merawat Orang Jiwa Kacau? Tidak Boleh Buat Duit?’. Platform ini, gabungan antara Facebook Live dan Zoom, telah menarik perhatian penonton.

Wan Mun Chian, seorang pensyarah psikologi SEGi, telah memberikan pandangan yang kukuh dan dinamik di mana perananya selaku jurulatih HRDCorp yang bersijil dan kaunselor yang berlesen.

Sesi ini, dimoderatori oleh Khugaan seorang pakar psikologi, menyuntikkan perbincangan dengan yang lebih relevan. Mun Chian juga membongkar lapisan-lapisan rumit psikologi, menawarkan pandangan holistik kepada peserta tentang subjek yang dipelajari dan pelbagai haluan kerjaya.

Program ini bukan sahaja membantah stereotaip ‘membaca minda’ dan ‘jiwa kacau’ yang dikaitkan dengan ahli psikologi, tetapi juga menyorot peluang yang luas yang ditawarkan oleh bidang ini. Kesan daripada program ini dirasai oleh peserta yang dapat membangkitkan penghargaan yang baru terhadap kedalaman dan potensi psikologi. Maklum balas yang berterusan menekankan kepentingan membongkar mitos dan membentuk laluan kerjaya yang belum diterokai.

Menurut Persatuan Psikologi Amerika, profesion berkaitan psikologi dijangka berkembang sebanyak 14% dari 2018 hingga 2028. Pertumbuhan ini mencerminkan permintaan yang semakin meningkat untuk perkhidmatan kesihatan mental, konsultasi organisasi, dan lain-lain. Pandangan Mun Chian ini selari dengan masa kini dalam memaparkan dinamisme bidang ini.

Kolej SEGi Subang Jaya dalam usaha untuk meningkatkan pendidikan yang transformatif, terus memimpin perbincangan yang mencerahkan seperti ini. Untuk pandangan lebih lanjut mengenai inisiatif berprestij SEGi, layari Laman Web Rasmi SEGi – www.segi.edu.my.

Spread the love