Pengarah Urusan Universiti & Kolej

STELLA LAU KAH WAI

STELLA LAU KAH WAI

Pengarah Urusan, SEGi University & Colleges

Stella Lau Kah Wai, 53, telah dilantik sebagai Pengarah Urusan SEGi University & Colleges pada tahun 2022.

Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda dalam Penyelidikan Operasi dari University of Canterbury. Dalam perjalanan kerjayanya selama tiga dekad, beliau telah memperoleh pelbagai pengalaman dalam industri, akademik, dan pengurusan.

Stella Lau terkenal sebagai seorang yang sentiasa menepati janji-janjinya, dan tanggungjawabnya termasuk memperluaskan akses pelajar ke pendidikan tinggi, merangsang inovasi akademik, dan memperjuangkan pembelajaran transformatif untuk pengalaman pendidikan yang luar biasa.

Dalam kepimpinannya, beliau sering memberi tumpuan kepada masa depan dan menghasilkan transformasi yang besar untuk mencapai misi utama SEGi, iaitu memastikan kelestarian dan kestabilan kewangan syarikat.

Stella Lau tidak memegang jawatan pengarah dalam mana-mana syarikat awam lain dan tiada hubungan kekeluargaan dengan pengarah dan/atau pemegang saham utama syarikat. Beliau tidak terlibat dalam sebarang urus niaga, sama ada secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai konflik kepentingan dengan syarikat, selain daripada yang dinyatakan dalam penyata kewangan yang disertakan, dan tiada sebarang sabitan kesalahan dalam tempoh lima tahun ini.