Dasar Kelestarian (“Dasar”)

Dasar Kelestarian ("Dasar")

Selaras dengan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012, Lembaga Pengarah SEG International Bhd (“Syarikat” atau “SEGi”) mengadopsi Dasar Kelestarian (“Dasar”) untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan Kumpulan dalam menjalankan tugas secara beretika dan berkesinambungan. Polisi ini mungkin dipinda mengikut keadaan semasa selama proses tinjauan berkala.