Berkongsi Pengetahuan Industri dalam Bilik Darjah

 

Pada 20 September 2023, satu peluang pembelajaran unik terbuka di Universiti SEGi. Ia merupakan sesi berkongsi pengetahuan industri yang membawa pandangan dunia nyata terus ke dalam bilik darjah, dihoskan oleh Encik Shamsul Bahri, seorang Pengurus Projek dari Digital Nasional Berhad (DNB). Sesi ini adalah satu jambatan yang menghubungkan pembelajaran dalam bilik darjah dengan pengetahuan industri praktikal.

Objektif sesi yang berwawasan ini adalah :

  1. Contoh Sebenar Pengurusan Risiko: Pelajar-pelajar dalam kelas Pengurusan Projek diberi pandangan pertama tentang bagaimana pengurusan risiko diamalkan dalam industri. Encik Shamsul Bahri, dengan merujuk kepada pengalamannya yang meluas sebagai Pengurus Projek, berkongsi contoh-contoh sebenar dan aplikasi praktikal pengurusan risiko. Ini memperkayakan pemahaman mereka tentang subjek tersebut melebihi apa yang boleh ditawarkan oleh buku teks.
  2. Pendedahan kepada Jangkaan Industri: Sesi ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar-pelajar kepada jangkaan industri. Memahami apa yang dikehendaki oleh industri daripada para profesional masa depan adalah penting bagi pelajar-pelajar. Ia membantu sejajar usaha akademik mereka dengan kemahiran praktikal yang akan amat bernilai dalam kerjaya mereka.
  3. Melampaui Kurikulum: Sesi berkongsi pengetahuan industri ini menggalakkan pelajar-pelajar untuk meneroka subjek melebihi batasan kurikulum mereka. Ia menekankan kepentingan pembelajaran berterusan dan kekal terkini dengan amalan dan trend industri.

Interaksi dengan Encik Shamsul Bahri memberi pelajar-pelajar pandangan berharga tentang pengurusan risiko dari perspektif industri. Mereka tidak hanya mempelajari aspek teori tetapi juga mendapat pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dilaksanakan dalam situasi dunia sebenar. Sesi ini menjangkau jurang antara pengetahuan akademik dan aplikasi praktikal.

Selain itu, pelajar-pelajar berpeluang untuk memahami jangkaan industri terhadap pelajar-pelajar IT. Pendedahan ini sangat berharga kerana ia membantu mereka menyesuaikan aspirasi kerjaya mereka dengan apa yang dikehendaki oleh industri. Ia juga menekankan kepentingan membangunkan kemahiran yang boleh digunakan dengan langsung dalam dunia profesional.

Sebagai kesimpulan, sesi berkongsi pengetahuan industri yang dijalankan oleh Encik Shamsul Bahri adalah satu contoh terbaik membawa pandangan industri ke dalam bilik darjah. Ia memperkayakan pemahaman pelajar-pelajar tentang pengurusan risiko, membuka mata mereka kepada jangkaan industri, dan menggalakkan mereka untuk meneroka subjek melebihi kurikulum mereka. Inisiatif seperti ini adalah penting dalam menyediakan pelajar-pelajar untuk peralihan yang berjaya dari pendidikan ke dunia profesional.

 

Spread the love