Pelajar SEGi Mendapat Pandangan tentang Pengeluaran Radiopharmaceutical di Agensi Nuklear Malaysia

 

Pada 10 Mei 2023, pada jam 8 pagi, pelajar-pelajar BPharm (Kepujian) mengadakan lawatan penuh ilmu ke Agensi Nuklear Malaysia yang terletak di Bangi. Lawatan ini bukan sekadar lawatan sambil belajar, tetapi pengalaman pembelajaran yang mendalam yang memberikan pelajar-pelajar pemahaman yang mendalam tentang barisan pengeluaran produk terapeutik radiopharmaceutical.

Lawatan ini merangkumi pelbagai aspek pengeluaran radiopharmaceutical dan kawalan kualiti, memberikan pelajar-pelajar pandangan yang tidak ternilai ke dalam amalan dunia sebenar. Antara kawasan yang dilawati termasuklah:

  1. Pelupusan Sisa Radioaktif: Pelajar-pelajar diberi gambaran tentang proses penting pelupusan sisa radioaktif. Mereka mempelajari prosedur berhati-hati yang terlibat dalam pengendalian dan pelupusan bahan yang membawa risiko radioaktif. Pengetahuan ini penting dalam mengekalkan standard keselamatan dan tanggungjawab alam sekitar.
  2. Rawatan Air Radioaktif: Memahami rawatan air radioaktif adalah sangat penting dalam mengekalkan keaslian air yang digunakan dalam pengeluaran radiopharmaceutical. Pelajar-pelajar berpeluang menyaksikan proses-proses ini secara langsung, mendapat penghargaan yang lebih mendalam terhadap kecermatan dalam aspek pengeluaran ini.
  3. Pengeluaran Produk Radiopharmaceutical dan Kawalan Kualiti: Inti lawatan adalah berkisar kepada pengeluaran produk radiopharmaceutical. Pelajar-pelajar menyaksikan rumitnya proses pembuatan dan langkah-langkah kawalan kualiti yang ketat untuk memastikan keselamatan dan keberkesanan produk-produk ini.
  4. Kemudahan Kimia, Biologi, dan Kultur Sel: Lawatan juga merangkumi lawatan ke kemudahan kimia, biologi, dan kultur sel di Agensi Nuklear Malaysia. Kemudahan-kemudahan ini memainkan peranan penting dalam penyelidikan, pembangunan, dan kawalan kualiti radiopharmaceutical. Pelajar-pelajar mendapat pandangan ke dalam teknologi dan teknik-teknik terkini yang digunakan dalam bidang ini.

Salah satu pengajaran penting dari lawatan ini adalah penekanan ke atas keselamatan. Pelajar-pelajar mempelajari tentang kepentingan mematuhi prinsip “Shield, Time, Distance” (STD) semasa mengendalikan produk-produk radioaktif. Prinsip ini berfungsi sebagai panduan penting untuk meminimakan pendedahan kepada radiasi, mengukuhkan kepentingan langkah-langkah keselamatan dalam bidang ini.

Sebagai kesimpulan, lawatan ke Agensi Nuklear Malaysia adalah peluang penting bagi pelajar-pelajar BPharm (Kepujian) untuk menjangkau jurang antara teori dan aplikasi dunia sebenar. Mereka mendapat pandangan mendalam ke dalam pengeluaran radiopharmaceutical dan kawalan kualiti, mempelajari rumitnya pelbagai proses sambil mengakui kepentingan utama keselamatan dalam pengendalian bahan radioaktif. Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan akademik mereka tetapi juga memberi mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggungjawab dan standard yang terlibat dalam bidang penting ini dalam bidang penjagaan kesihatan.

 

Spread the love