Kod Tatakelakuan (“Kod”)

Kod Tatakelakuan ("Kod")

Sejajar dengan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012, Lembaga Pengarah SEG International Bhd. (“Syarikat” atau “SEGi”) menerapkan Kode Tatakelakuan (“Kod”) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban undang-undang Syarikat serta tanggungjawab lain kepada pihak berkepentingannya. Kewajiban tambahan yang lain juga diharapkan agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh para Pengarah dan pegawai ketika menjalankan tugas mereka.