Dasar Komunikasi Pemegang Saham

Dasar Komunikasi Pemegang Saham

Ahli Lembaga sedia maklum betapa pentingnya saluran komunikasi yang berkesan antara Lembaga Pengarah, pemegang saham dan masyarakat umum. Lembaga Pengarah mengakui perlunya para pemegang saham dan pihak berkepentingan lain dimaklumkan mengenai semua perkara penting perniagaan yang mempengaruhi Syarikat.