Dasar Anti Rasuah dan Pencegahan Rasuah (ABAC)

Dasar Anti Rasuah dan Pencegahan Rasuah (ABAC)

SEGi yakin untuk meletakkan dirinya sebagai sebuah organisasi yang beretika dan bertanggungjawab selama tempoh empat dekat beroperasi, dan untuk generasi akan datang. Pelantikan dasar ini semestinya merupakan langkah positif dalam menunjukkan nilai integriti organisasi kita untuk pihak berkepentingan dan perniagaan kita dalam jangka panjang.