Mac 2021

Month

SEGi College Subang Jaya (SEGi) baru-baru ini menandatangani memorandum perjanjian bersama School of Skills (SOS), CKL Group. Perjanjian ini bertujuan untuk membuka peluang kepada para pelajar dari SOS untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tertiari. Selain daripada menawarkan yuran yang berpatutan kepada pelajar SOS, SEGi juga akan memberikan peluang akademik bukan hanya di peringkat Diploma tetapi...
Pendidikan mengubah cara bagaimana seseorang individu itu berfikir. Kini, Tan Wei Siang adalah ahli Keysight Technologies (Malaysia) yang diiktiraf. Program Diploma memberi pendedahan akademik dan industri, sekaligus berjaya mengembangkan pengetahuan dan kemahirannya menepati keperluan industri semasa. Selain itu, dia berjaya memperoleh biasiswa penuh Star Education Fund yang ditawarkan oleh Star Media Group dengan kedudukan akademik...
PENJANA HRDF adalah inisiatif program latihan untuk menjana peluang pekerjaan dan latihan pada era COVID-19 di Malaysia. Inisiatif kerajaan, melalui PENJANA, menekankan latihan dari segi penguasaan dan peningkatan kemahiran rakyat Malaysia untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan atau individu yang menganggur.  Usaha ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi. HRDF, melalui rakan-rakan yang berkelayakan, bertujuan...
Kota Damansara – SEGi University & Colleges (SEGi) baru-baru ini bangga meraikan enam (6) pengiktirafan dari Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Malaysia untuk tahun penilaian 2018/2019, iaitu:     Penarafan 5 bintang SETARA 2018/2019 untuk Universiti SEGi dalam kategori Emerging University (penubuhan IPT 15 tahun atau kurang);  Penafaran 6 bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Subang Jaya dalam kategori kolej bersaiz besar (enrolmen pelajar lebih daripada 2,000 orang);  Penafaran 6 bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Kota Damansara dalam kategori kolej bersaiz sederhana (enrolmen pelajar antara 601 – 1,999 orang);   Penafaran 6 bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Pulau Pinang dalam kategori kolej bersaiz sederhana (enrolmen pelajar antara 601 – 1,999 orang);   Penafaran 6 bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Sarawak dalam kategori kolej bersaiz kecil (enrolmen pelajar kurang daripada 600 orang).   Penafaran 5-bintang MyQUEST 2018/2019 untuk SEGi College Kuala Lumpur dalam kategori kolej bersaiz besar (enrolmen pelajar lebih daripada 2,000 orang);     Selain itu, SEGi muncul dalam peringkat 45% teratas...

Articles & News

Arkib