September 18, 2023

Day

Lembaga Akitek Malaysia (LAM) melawat Jabatan Senibina Dalaman Universiti SEGi untuk mengesahkan semula akreditasinya bagi Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam Senibina Dalaman. Pakar-pakar panel dari Majlis Akreditasi dan Pendidikan Senibina Malaysia (MAPS), yang dilantik dan diluluskan oleh Lembaga Akitek Malaysia (LAM), menilai semua mata pelajaran yang dijalankan, termasuk kursus-kursus reka bentuk dan bukan reka bentuk....

Articles & News

Arkib