September 21, 2022

Day

Pelajar Fakulti Kejuruteraan, Alam Bina, & Teknologi Maklumat (FOEBEIT) SEGi berjaya mendapat tempat keenam daripada 10 dalam Pertandingan Infografik Persidangan Kelestarian Minyak Sawit Antarabangsa (IPOSC) 2022. Pengajur persidangan, Majlis Minyak Sawit Malaysia (MPOC) telah menerima sebanyak 89 penyertaan membabitkan 192 pelajar daripada 38 jabatan oleh 30 buah universiti. Berdasarkan tema pertandingan, pasukan yang terdiri daripada...

Articles & News

Arkib