Julai 6, 2022

Day

Fakulti Perubatan SEGi baru-baru ini telah menghantar sepasukan pelajar untuk menyertai The Intervarsity Medic Olympiad (IVMO) 2022. Pasukan ini terdiri daripada pelajar Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan SEGi (MBBS) yang diketuai oleh Mckenzie Len Yan Bo, bersama pelajar lain, Ooi Zhanwei, Ong Xiu Wen, Sinchana Anand Tengginaamani dan Liew Zi Wei, diselaraskan oleh...

Articles & News

Arkib