Mac 29, 2021

Day

Pendidikan mengubah cara bagaimana seseorang individu itu berfikir. Kini, Tan Wei Siang adalah ahli Keysight Technologies (Malaysia) yang diiktiraf. Program Diploma memberi pendedahan akademik dan industri, sekaligus berjaya mengembangkan pengetahuan dan kemahirannya menepati keperluan industri semasa. Selain itu, dia berjaya memperoleh biasiswa penuh Star Education Fund yang ditawarkan oleh Star Media Group dengan kedudukan akademik...

Articles & News

Arkib