Piagam Lembaga Pengarah

Piagam Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah (“Lembaga”) mempunyai tanggungjawab keseluruhan untuk tadbir urus korporat, arahan strategik dan pengawasan pelaburan Kumpulan dan Syarikat. Semua ahli Lembaga diharapkan dapat melaksanakan pengendalian yang baik dan bertindak secara profesional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai teras integriti dan perusahaan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab mereka.