Mengubahsuai Pedagogi Dalam Talian di Universiti-Universiti Malaysia

Dalam perkembangan yang mencapai mercu tanda, Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Polisi dan Pengurusan (FOELPM) di Universiti SEGi telah memulakan perjalanan transformasi. Satu Memorandum Persefahaman (MoA) baru-baru ini ditandatangani, membentuk persekutuan yang kuat antara Universiti Antarabangsa UNITAR, UPSI, UiTM, dan Universiti SEGi. Persekutuan ini, yang dinamakan “1+3 Matching Grant,” bertujuan untuk membentuk semula landskap pendidikan melalui projek berwawasan: “Humanising Online Pedagogy through the Integration of STREAM Education in Malaysian Universities.”

Di bawah pimpinan lebih daripada 18 pakar penyelidikan berpengalaman, perjalanan selama 24 bulan ini berjanji untuk menggerakkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju dalam pendidikan dan penyelidikan. Kerjasama antara UNITAR, SEGi, UPSI, dan UiTM menandakan langkah penting ke arah metodologi pembelajaran inovatif dalam domain digital.

Pusat kepada projek ini adalah integrasi pendidikan STREAM, pendekatan holistik yang menggabungkan Sains, Teknologi, Robotik, Kejuruteraan, Seni, dan Matematik. Pergeseran paradigma holistik ini bertujuan untuk menjalani pedagogi dalam talian, mengisi kreativiti, pemikiran kritis, dan kemahiran penyelesaian masalah ke dalamnya dengan menceburi dalam pendidikan STREAM, universiti-universiti Malaysia bersedia untuk membimbing generasi baru pemikir, inovator, dan pemimpin yang mampu menepati ke arah dunia moden.

Kepakaran dan dedikasi pakar penyelidikan yang terlibat adalah daya pendorong di sebalik inisiatif ini. Kebijaksanaan kolektif dan semangat inovatif mereka bertujuan untuk membuka wilayah baru dalam pendidikan dalam talian. Semasa projek ini bergerak maju dalam dua tahun akan datang, dijangkakan usaha-usaha kolaboratif ini akan menghasilkan hasil transformasi, bukan sahaja untuk institusi-institusi yang terlibat, tetapi juga untuk landskap pendidikan keseluruhan Malaysia.

Persekutuan ini bukan sahaja merupakan kerjasama; ia adalah bukti kepada kekuatan kolaborasi dalam memupuk kemajuan. Dengan mengumpulkan sumber, pengetahuan, dan bakat, institusi-institusi ini sedang meletakkan landasan untuk masa depan di mana pendidikan melampaui batasan tradisional. Hasil usaha ini dijangkakan tidak hanya akan dirasakan secara tempatan tetapi juga di peringkat global, menjadikan Malaysia sebagai pusat inovasi pendidikan dan kecemerlangan penyelidikan.

Apabila projek ini bermula, visi bersama institusi-institusi ini menerangi jalan ke arah masa depan di mana pendidikan dalam talian bukan sekadar pengalaman maya tetapi perjalanan holistik dan pertumbuhan intelektual dalam penemuan. Kejayaan kolaboratif ini merupakan bukti kepada potensi transformasi usaha bersatu, dan ia membuka jalan ke arah landskap pendidikan yang lebih cerah dan lebih berpengetahuan di Malaysia.

Spread the love